<< Back to all listings

NAME

Hvêzdárna Ostrava-Poruba, Planetárium

ADDRESS

17 Listopadu
Báñská mê¡ická základna, Vysoká ·kola báñská
Ostrava-Poruba
708 Czech Republic

CONTACT

Tomas Graf

PHONE

69-691007, fax: 69-691009

EMAIL

tomas.graf@vsb.cz

URL

NUMBER OF MEMBERS

OTHER INFORMATION