<< Back to all listings

NAME

Planetarium Wyzszej Skoly Morskiej

ADDRESS

Katedra Nawigacji
Al. Zjedoczenia 3
Gdynia
81-365 Poland

CONTACT

PHONE

201301

EMAIL

URL

NUMBER OF MEMBERS

OTHER INFORMATION

Tags

Poland