<< Back to all listings

NAME

Polskie Towarzystwo Miøoÿników Astronomii

ADDRESS

Zarzåd Gøówny
ul. ÿw. Tomasza 30/8
Kraków
31-027 Poland

CONTACT

Henryk Brancewicz

PHONE

12-223892

EMAIL

ptma@oa.uj.edu.pl.

URL

NUMBER OF MEMBERS

OTHER INFORMATION

Tags

Poland